Musikbranschen och jämställdhet efter #metoo

Musiksverige har gjort en uppföljning på de fokusgruppssamtal vi genomförde 2017 för att ta reda på vad som har hänt i jämställdhetsfrågan, särskilt sedan #metoo
Är det fortfarande samma strukturer och normer som råder inom musikbranschen eller har det skett någon förändring? Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför?

Read More
Projekt Ledare
KREATIVA INDUSTRIN VÄXLAR UPP MED NY ORGANISATION

Fem av de största branschorganisationerna inom mode, musik, dataspel, reklam, film och tv bildar den gemensamma organisationen Kreativ Sektor. Med den nya organisationen fördjupas branschernas näringspolitiska samarbete för att främja ekonomisk tillväxt, jobbskapande och innovation i den kreativa industrin.

Read More
Mizgin Kanat
MusiksverigeS JÄMSTÄLLDHETSUPPDRAG

I december 2017 på Musiksveriges senaste styrelsemöte påbörjades processen med att se hur vi inom Musiksverige kan arbeta med jämställdhet och mot sexuella trakasserier med bästa möjliga inverkan på branschen. Styrelsen och kansliet kommer under det första kvartalet fortsätta denna process för att ta fram en plan på hur Musiksverige ska arbeta med dessa frågor. Vi kommer också kartlägga alla de initiativ som finns inom branschen och följa hur arbetet går.

Read More
Sofia Thurn
Inledningsanförande om Musiksveriges nya uppdrag

Musiksverige har sedan en vecka tillbaka ett nytt uppdrag som inte handlar om statistik, ekonomi, tillväxt och sysselsättning. Utan det handlar om att skapa jämlikhet i musikbranschen och att införa kraftfulla åtgärder som motverkar sexuella trakasserier. Musiksveriges ordförande Elisabet Widlund inledde den Stora Musikdagen med ett inledningsanförande om Musiksveriges nya uppdrag.

Read More
Sofia Thurn
Sammanfattande film - Musikbranschen i siffror

I samband med att vi släppte vår årliga statistikrapport, Musikbranschen i siffror – statistik för 2016, samlades under ett seminarium alla de aktörer som har inflytande och intresse för en stark och växande musikbransch. På Kungliga Musikhögskolan i Stockholm möttes branschföreträdare och beslutsfattare för att under en eftermiddag diskutera det senaste årets utveckling och branschens utmaningar på sikt. Se en kort sammanfattning av dagen här.

Read More
Sofia Thurn
Jämställdhet i musikbranschen

Under hösten 2017 hämtade vi in statistik från SCB från åren 2007 till 2015 som visar andelen kvinnor och män på vd och styrelsepositioner samt andel svenskar med inrikes bakgrund och utrikes bakgrund på vd och styrelsepositioner. Statistiken visar att kvinnor och svenskar med utrikes bakgrund är dåligt representerade på maktpositioner i musikbranschen såväl som i näringslivet som helhet. Statistiken visar på en väldigt liten förändring över tid och procentuellt sett ökar näringslivet som helhet något snabbare än musikbranschen.

Read More
Sofia Thurn
Musiksveriges styrelse 2017

På Musiksveriges föreningsstämma den 26 april 2017 valdes den nya styrelsen för verksamhetsåret 2017. Vi har fått in två nya personer i styrelsen då Monica Ekmark, representant från Stim, samt Maria Molin Ljunggren, representant från Ifpi avgår i styrelsen. Vi tackar Monica och Maria för deras mycket uppskattade arbete i styrelsen, och hälsar våra nya styrelseledamöter välkomna.

Elisabet Widlund, vd för Musikförläggarna är representant för Stim och Anders Engström, ordförande i SOM kliver in som representant för Ifpi i styrelsen.

Read More
Sofia Thurn
Frukostseminarium: jämställdhet i musikbranschen

På initiativ från branschen har vi på Musiksverige under början av detta år arbetat med ett jämställdhetsprojekt för musikbranschen. I januari höll vi 7 st fokusgruppsmöten med representanter från musikförlag, skivbolag, management, livebolag och organisationer för att ta tempen på hur vi ligger till i frågan om jämställdhet i branschen.

Read More
Sofia Thurn
Musikbranschens intäkter ökar rekordartat, men vem får del av musikmiljarderna?

Den svenska musikbranschens intäkter fortsätter att öka och når nu över 9 miljarder kronor enligt en ny rapport från branschföreningen Musiksverige. På sex år, mellan 2009 och 2015, har den svenska musikbranschens intäkter i Sverige och från utlandet ökat med 40 procent. Men trots att trenden pekar uppåt för musikbranschens alla delar är det långt ifrån alla som får del av intäktsökningarna.

Read More
Max Näslundpressmeddelande
Rundabordssamtal med Team Sweden

Under gårdagen samlades regeringsföreträdare, myndigheter, bolag och organisationer från de kreativa näringarna för ett första möte under paraplyet Team Sweden KKN (Kulturella och Kreativa Näringar). Ett trettiotal representanter närvarade och fick berätta om sina utmaningar inom området för internationalisering, där Kreativ Sektor har samordningsansvar. Mötet leddes av statssekreterare Oscar Stenström. 

Read More
Max Näslund
Linda Portnoff och Oscar Stenström på Fashion Talks

Modeveckan 2016 inleddes i måndags den 29 augusti med ett panelsamtal om Sveriges kreativa näringar. Musiksveriges vd Linda Portnoff modererade samtalet med representanter från de kreativa näringarna. Statssekreterare Oscar Stenström höll ett anförande om svensk export och de kreativa näringars del i detta. I filmen nedan kan ni se några kommentarer från Linda Portnoff och statssekreterare Oscar Stenström.

Read More
Rundabordssamtal om illegala tjänster på kulturområdet

Musiksverige deltog förra veckan vid ett uppföljande rundabordssamtal på Kulturdepartementet där diskussionerna fortsatte om hur hela näringskedjan för de kulturella och kreativa näringarna vid sidan av lagstiftningen kan arbeta för att stärka kulturens förutsättningar och försvåra för dem som tjänar pengar på att illegalt sprida exempelvis musik, filmer eller böcker.

Read More
Sofia Thurn
Filmer från lanseringen av Musikbranschen i siffror

Under eftermiddagen den 18 november 2015 bjöd Musiksverige in bransch, opinionsbildare och beslutsfattare till Konstakademin i Stockholm för en presentation av Musikbranschen i siffror och en dynamisk paneldiskussion om tillväxt för en av Sveriges främsta framtidsnäringar. Nedan följer klipp från samtalet i tre delar.

Read More
Sofia Thurn