MusiksverigeS JÄMSTÄLLDHETSUPPDRAG

 
 

Det bästa med januari månad är den nya energi och tankekraft som ett nytt år ger. Musiksverige börjar det nya året med ett delvis nytt uppdrag då vi ska arbeta mer för jämställdhet, och mot sexuella trakasserier i den svenska musikbranschen.

I december 2017 på Musiksveriges senaste styrelsemöte påbörjades processen med att se hur vi inom Musiksverige kan arbeta med jämställdhet och mot sexuella trakasserier med bästa möjliga inverkan på branschen. Styrelsen och kansliet kommer under det första kvartalet fortsätta denna process för att ta fram en plan på hur Musiksverige ska arbeta med dessa frågor. Vi kommer också kartlägga alla de initiativ som finns inom branschen och följa hur arbetet går.

Utöver detta arbete kommer vi under 2018 fortsättningsvis ta fram statistik på musikbranschens intäkter samt könsfördelning och bakgrund i rapporten Musikbranschen i siffror - statistik för 2017, samt arbeta med den näringspolitiska agendan inom nätverket för kreativa näringar, Kreativ Sektor.

Vi ser fram emot ett spännande år!

 
Sofia Thurn