hi-res-70_foto_Anders Nydam.jpg

 

Anna von Hausswolff Foto: Anders Nydam


 

Rapporter och fakta

Musiksverige arbetar med att ta fram fakta och rapporter om musikbranschen i Sverige. Här kan du ta del av våra rapporter. Trevlig läsning!

circle-face.png

Musikbranschen i siffror – statistik för 2017

På åtta år, mellan 2009 och 2017, ökade musikbranschens intäkter i Sverige och från utlandet med 60 procent. Men trots trenden så är det långt ifrån alla som får del av intäktsökningarna.

komeptensbehovet-i-musikbranschen-1718.png

musikbranschens utveckling och kompetensbehov 2017–2018

Tillväxttron i Musikbranschen håller sig fortsatt på samma höga nivå, 6 procent per år, för den kommande femårsperioden.

musikbranschen-i-siffror-2009-2014.png

om upphovsrätt

Upphovsrätten är av största betydelse för fritt skapande, men också för den kulturella utvecklingen i stort. I förlängningen handlar det om vilken roll musiken ska ha i ett samhälle.