SeinaboSey-Photo-By-Andreas-Öhlund-And-Maria-Therese.jpg


Seinabo Sey Foto: Andreas Öhlund & Maria Therese
 

 

Om Musiksverige

Vi är intresseorganisationen som kommunicerar och driver den samlade musikbranschens frågor. Vi samlar artister, kompositörer, textförfattare, musiker, managers, producenter, musikbolag och musikförläggare i Sverige. Vårt uppdrag är att ge den svenska musiken bästa möjliga förutsättningar att skapas, utvecklas och spridas. I vårt uppdrag ingår dessutom att samla musikbranschen i gemensamma projekt, som sammanställningar av statistik om branschen, och evenemang, som till exempel branschdagar.

Musikbranschens olika parter förberedde starten av Musiksverige i flera år. Redan 2007 kom man fram till att den kommersiella musikbranschen har ett stort behov av en plattform, där man kan diskutera gemensamma frågor, och en organisation som med en röst kan föra musikbranschens talan. Det hela mynnade ut i en gemensam agenda där Musiksveriges tre fokusområden utformades: upphovsrätt, musikexport och utbildningsfrågor. 

Under hösten 2017 gav styrelsen Musiksverige ett nytt uppdrag över övrig verksamhet. Musiksverige ska verka för en jämställd bransch utan utrymme för kränkningar, sexuella trakasserier eller övergrepp. Uppdraget är överordnat all annan verksamhet. Läs mer här.

Musiksverige är en ekonomisk förening och grundades våren 2010 av nio intresseorganisationer. Musiksverige består idag av fjorton organisationer och vi arbetar aktivt för att inkludera fler.

Grundare och huvudmän är SAMI (Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation), IFPI SVERIGE (International Federation of the Phonographic Industry), STIM (Svenska Tonsättares Internationella musikbyrå).

Våra medlemmar utöver våra grundare är: FST (Föreningen Svenska Tonsättare), Musikerförbundet, SYMF (Sveriges Yrkesmusikerförbund), Musikförläggarna, SKAP (Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik), och SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter).

Nätverksmedlemmar: Sveriges Dragspelares Riksförbund,
MBIN (Music Business Independent Network) och Föreningen Musikbranschutbildningar.

Läs Musiksveriges stadgar och agenda.

 
 
 

Kontakta oss

Adress
Musiksverige
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

Telefon

0708-417014

Epost

info@musiksverige.org

mia@musiksverige.org

Facebook
www.facebook.com/musiksverige

Twitter
twitter.com/musiksverige

 
 

 

Ägarorganisationer

 
 
 
 

 

Medlemsorganisationer

 
 
 
 

 

nätverksMedlemmar

 
 
 
 

 

styrelse