Musikbranschen och jämställdhet efter #metoo

 
 
 
musiksverige_skiss_hemsida_2500x25000px2.png
 
 

Vi samlar den svenska musikbranschen

Det går bra för svensk musik, både konstnärligt och ekonomiskt. Men för att Sverige ska kunna fortsätta vara en stark musiknation måste vi upprätthålla respekten och förståelsen för det arbete som musikskapandet innebär. Inte minst när det kommer till upphovsrätten och musikers, artisters och upphovspersoners möjligheter att leva på sitt arbete. 

Därför finns Musiksverige. Vi samlar den svenska musikbranschen och driver dess viktigaste frågor. Vi för en ständig dialog med politiker, myndigheter, media och andra kreativa branscher för att ge svensk musik bästa möjliga förutsättningar att skapas, utvecklas och spridas. 

Läs mer »

 
 
 
 
 
 

UPPHOVSRÄTT

Upphovsrätten gör det möjligt för artister, musiker, kompositörer och textförfattare att få betalt och själva välja hur de vill sprida sin musik. Den är kort och gott en förutsättning för ett stort och varierat musikutbud. Musiksverige arbetar för att främja upphovsrätten, så att musikskapare ska kunna leva på sitt yrke och skivbolag och musikförläggare ska kunna skapa tillväxt genom sina investeringar i musik. 

Musikexport

De senaste åren har svensk musikexport ökat konstant. Vi tror att det kan gå ännu bättre. För att det ska vara möjligt behöver branschen kunna planera på lång sikt, vilket förutsätter en förändring i statens investeringar i svensk musikexport. Därför kartlägger vi hur den svenska musikexporten ser ut och bidrar med de förslag och den kunskap som behövs för att det statliga musikexportstödet ska bli mer långsiktigt och stabilt. Tillsammans med bland annat med Export Music Sweden och nätverket Kreativ Sektor arbetar vi också för att statens musikexportfrämjande ska ligga i linje med detta tankesätt.

Utbildning

Musiksverige undersöker och upplyser om vilken typ av kompetens musikbranschen har behov av nu och i framtiden. Vi för till exempel dialog med eftergymnasiala branschutbildningar och politiker på utbildningsområdet. I vår arbetsmarknadsrapport beskriver vi framtidens kompetensbehov, vilket exempelvis kan användas som referensunderlag vid kontakter med myndigheter på utbildningsområdet.

 
Zara-Larsson-Foto--Gustav-Wiking.jpg