Kort om den svenska musikmarknaden 2017

  • Den svenska musikbranschens intäkter i Sverige och från utlandet uppgick under 2017 till 10,4 miljarder kronor och ökade med drygt fyra procent motsvarande 429 miljoner kronor jämfört med föregående år.

  • Musikexporten stod 2017 för 2,1 miljarder kronor och ökade med sex procent jämfört med föreående år. Sedan 2009 har musikexporten fördubblats, från cirka en till två miljarder kronor.

  • Musikbranschens totala intäkter utgjordes 2017 till 55 procent av konsertintäkter (cirka 5,7 miljarder kronor), 25 procent av upphovsrättsliga intäkter (knappt 2,7 miljarder kronor) och 20 procent av intäkter från inspelad musik (cirka två miljarder kronor).

  • På åtta år, mellan 2009 och 2017, har den svenska musikbranschens intäkter i Sverige och från utlandet ökat med 60 procent motsvarande nästan 4 miljarder kronor.

Läs hela rapporten här.

 

Den svenska musikbranschens intäktsutveckling 2009–2017 (miljarder kronor)

 
 
 
 

Den svenska exportmarknadens intäktsutveckling 2009–2017 (miljarder kronor)

 
 
 
Natalia Wysocka