Musiksverige får nytt uppdrag - skapa jämställdhet i branschen

 
 

Pressmeddelande

Med anledningen av de senaste veckornas utveckling får Musiksverige ett nytt uppdrag. Intresseorganisationen ska verka för en jämställd bransch utan utrymme för kränkningar, sexuella trakasserier eller övergrepp. Uppdraget är överordnat all annan verksamhet.

Musiksverige står enat. Sexuella trakasserier, övergrepp och kränkningar är helt oacceptabelt och måste omgående upphöra. Vi som bransch kommer dels ta itu med de akuta problem som framkommit i och med #metoo, och dels kommer vi nu arbeta mer strukturerat och målmedvetet med jämställdhetsproblemen som finns i vår bransch. Vår övertygelse är nämligen att i en jämställd bransch finns ingen tystnadskultur och inget utrymme för strukturellt förtryck.

Till vår bransch kommer unga människor med stora drömmar. Det, i kombination med hård konkurrens och osäkra anställningsförhållanden, gör dem sårbara och försätter dem i beroendeställning. En utsatthet som aldrig får utnyttjas.

Vi förbinder oss att agera mycket mer kraftfullt än tidigare, mot det maktmissbruk och de sextrakasserier som pågår i vår bransch.

Vi förbinder oss också till att vara ett starkt stöd för dem som drabbats av kränkningar, sexuella trakasserier och övergrepp.

Nu måste vi åstadkomma en reell förändring. Kravet på musikbranschen är att bli jämställd och fri från kränkningar, sexuella trakasserier och övergrepp. Musiksverige har redan tidigare arbetat för en mer jämställd bransch, men från och med nu är det målet nummer ett på Musiksveriges agenda. Vår högsta prioritet.

Därför ställer vi nu om verksamheten, till att bli en samlande och kravställande kraft kring kompetenshöjande aktiviteter och en mötesplats för erfarenhetsutbyte, i syfte att nå målet.

Vi gör analysen att de problem som uppdagats hänger ihop med bristen på kvinnor med inflytande i beslutsfattande positioner. Denna ojämlikhet har möjliggjort för män med dåliga attityder och klanderligt beteende att missbruka sin ställning. För att få en långsiktig förändring, måste andelen kvinnor på maktpositioner öka.

Därför kommer vi att verka för att förändra könsfördelningen i våra egna ledningsgrupper och styrelser för att uppnå den jämställdhet vi nu kräver. Vi kommer agera som starka förebilder och som sådana göra allt vi kan för att påverka andra i branschen att göra detsamma.

Givetvis kommer vi på olika sätt skapa och förbättra kanaler och stödfunktioner för dem som utsatts. Vi i Musiksverige kommer att vara mycket uppmärksamma framöver på allt som kommer fram. Aldrig mer ska tystnadskulturen få råda i Musiksverige.

Elisabet Widlund
Styrelseordförande i Musiksverige och VD för Musikförläggarna

Linda Portnoff
VD, Musiksverige

Sofia Thurn
Projektledare, Musiksverige

Alfons Karabuda
Vice styrelseordförande i Musiksverige och ordförande, SKAP Sveriges Kompositörer och Textförfattare

Karsten Dyhrberg Nielssen
VD, Stim

Martin Jonsson Tibblin
Styrelseordförande, FST Föreningen Svenska Tonsättare

Jan Granvik
Styrelseordförande, Musikerförbundet och SAMI

Stefan Lagrell
VD, SAMI Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Gunnar Jönsson
Styrelseordförande, Symf Sveriges Yrkesmusikerförbund

Ludvig Werner
VD Ifpi Sverige

Jonas Sjöström
VD Playground Music

Anders Engström
Styrelseordförande, SOM Svenska Oberoende Musikproducenter

Kontaktperson:
Elisabet Widlund, styrelseordförande i Musiksverige
E-post: elisabet.widlund@musikforlaggarna.se
Telefon: + 46 8 783 88 91

 
Sofia Thurn