MUSIKSVERIGES STATISTIK 2017

Den svenska musikmarknaden omsatte nära 8,2 miljarder kronor 2014, vilket innebär en ökning med cirka fem procent från 2013. Sedan vi började arbetet med musikbranschens ekonomiska rapport har kurvan på omsättningen gått uppåt. Vi kan nu se att branschen sedan 2009 har ökat med hela 25 procent och konsertintäkterna fortsätter att vara den största delen av de totala intäkterna.

Read More
RapporterSofia Thurn
MUSIKSVERIGES STATISTIK 2016

Den svenska musikmarknaden omsatte nära 8,2 miljarder kronor 2014, vilket innebär en ökning med cirka fem procent från 2013. Sedan vi började arbetet med musikbranschens ekonomiska rapport har kurvan på omsättningen gått uppåt. Vi kan nu se att branschen sedan 2009 har ökat med hela 25 procent och konsertintäkterna fortsätter att vara den största delen av de totala intäkterna.

Read More
RapporterSofia Thurn
Musikbranschen i siffror – statistik för 2009–2014

Den svenska musikmarknaden omsatte nära 8,2 miljarder kronor 2014, vilket innebär en ökning med cirka fem procent från 2013. Sedan vi började arbetet med musikbranschens ekonomiska rapport har kurvan på omsättningen gått uppåt. Vi kan nu se att branschen sedan 2009 har ökat med hela 25 procent och konsertintäkterna fortsätter att vara den största delen av de totala intäkterna.

Read More
RapporterSofia Thurn
Musikexportstrategi 2015–2016

2013 gick Export Music Sweden och Musiksverige ut med en enkätundersökning till organisationer inom musikbranschen för att undersöka hur de såg på målmarknader för export. 2015 genomfördes en uppföljande undersökning. Resultaten och analysen av både denna undersökning och andra relevanta källor på musikexportområdet ligger till grund för en gemensam strategi som ExMS och Musiksverige vill involvera Regeringen i för att bidra till att stärka den svenska musikexporten.

Read More
StrategierSofia Thurn