Det svenska musikundret – Illustration

Värdet av den svenska musikexporten
De intäkter som avspeglar den svenska exporten i rapporten Musikbranschen i siffror avser en kärna som kan utökas med många ringar, som alla samverkar med kärnan men vars värde är svårare att fånga i siffror.

Ekonomiska värden i utlandet utgörs till exempel av de svenska ”superproducenternas” intäkter som tas upp i utlandsregistrerade bolag eller av intäkter som samlas in av utländska upphovsrättsorganisationer för svenska upphovsmän och artisters räkning i de fall de valt att ansluta sig till dem i stället för till de svenska sällskapen.

Därutöver kommer svenska musikentreprenörers varumärkesvärden – allt från enskilda artisters varumärken till företag som Spotify – som spiller över och bidrar till värdet av Sverige som framgångsrikt musikland. Men för att kunna bygga starka och långsiktigt värdefulla varumärken krävs en stark kärna som kan liknas vid en förädlingsbar råvara; talangfulla artister och låtskrivare och supportstrukturer i form av professionella managers, musikbolag och förlag.

Många vittnar dessutom om betydelsen av musik för Sverigebilden utomlands, en bild som bidrar till att göra Sverige mer spännande och som kan initiera möten, samtal, samarbeten, och kanske till och med affärer som kan bidra till exportintäkter.

Bilden nedan illustrerar hur exportintäkterna endast utgör en liten del av den svenska musikens totala värde i utlandet. Rapporten Musikbranschen i siffror mäter exportintäkterna som den innersta kärnan ger upphov till.

 

Sofia Thurn