Metodutveckling – Musikbranschen i siffror

Rapporterna Musikbranschen i siffror för åren 2010 respektive 2011 initierades i projekt mellan Tillväxtverket och Musiksverige, som en del av regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar 2009 – 2012. Utförare av uppdraget att författa rapporterna var kunskapsföretaget Volante.

Den här rapporten sammanfattar den övergripande metod för insamling och redovisning av intäktsstatistik i en kulturdriven bransch, som utvecklats genom arbetet med de två rapporterna.

Läs rapporten här »

Sofia Thurn