Musikexportstrategi 2015–2016

2013 gick Export Music Sweden och Musiksverige ut med en enkätundersökning till organisationer inom musikbranschen för att undersöka hur de såg på målmarknader för export. 2015 genomfördes en uppföljande undersökning. Resultaten och analysen av både denna undersökning och andra relevanta källor på musikexportområdet ligger till grund för en gemensam strategi som ExMS och Musiksverige vill involvera Regeringen i för att bidra till att stärka den svenska musikexporten.

Genom att öka kunskapen om musikbranschens förutsättningar och villkor vill vi synliggöra både dagsaktuella, men också framtida möjligheter och utmaningar för att:

  • Ge en samlad bild av exportens när, var, hur och vem
  • Underlätta politiska och administrativa prioriteringar
  • Effektivisera främjandeinsatser
  • Skapa en fördjupad dialog mellan branschen och det offentliga

Läs musikexportstrategin i sin helhet här»

StrategierSofia Thurn