agenda

 

Musiksverige arbetar efter en agenda som är antagen av våra medlemsorganisationer:


Musiksverige samlar den svenska musikbranschen

Musiksverige är en mötesplats för branschens beslutsfattare med syftet att ta ett gemensamt ansvar för hela musikbranschens framtid. Vi samarbetar också med andra kreativa näringar för att stärka näringarnas roll i politiken.


Musiksverige om upphovsrätt

Upphovsrätten gör det möjligt för artister, musiker, kompositörer och textförfattare att själva välja hur de vill sprida sin musik. Musiksverige arbetar för att främja upphovsrätten, så att musikskapare ska kunna leva på sitt yrke och att skivbolag och musikförläggare ska kunna skapa tillväxt genom sina investeringar i musik. Musiksverige anser att upphovsrätten är en självklar förutsättning för sysselsättning inom de kreativa och kulturella näringarna och för ett stort och varierat musikutbud. 


Musiksverige arbetar för att Sverige ska kunna exportera mer svensk musik utomlands. För att uppnå det, behöver branschen kunna göra långsiktiga planer för exporten och det förutsätter en förändring i statens investeringar i svensk musikexport. Musiksverige kartlägger hur den svenska musikexporten ser ut och vill bidra med de förslag och den kunskap som behövs för att det statliga musikexportstödet ska bli mer långsiktigt och stabilt. Tillsammans med Export Music Sweden arbetar vi också för att statens musikexportfrämjande ska ligga i linje med de behov musikbranschen har. 

Musiksverige om musikexport


Musiksverige om branschanpassade utbildningar

Musiksverige undersöker och berättar om vilken typ av kompetens musikbranschen har behov av nu och i framtiden. Det görs till exempel i dialog med eftergymnasiala branschutbildningar och politiker på utbildningsområdet. Musiksveriges arbetsmarknadsrapport beskriver framtidens kompetensbehov och kan till exempel användas som referensunderlag vid kontakter med myndigheter på utbildningsområdet.