Rapport: Musikbranschens utveckling och kompetensbehov 2017-2018

 

Sammanfattning

Musikbranschen omsatte 9,2 miljarder kronor under 2015, en ökning med nästan 13 procent jämfört med 2014. Musikbranschen har påvisat en genomsnittlig ökning med knappt 6 procent per år sedan 2009, vilket betyder en 40 procent ökning under perioden 2009 till 2015.
Tillväxttron i Musikbranschen håller sig fortsatt på samma höga nivå, 6 procent per år, för den kommande femårsperioden.

 • I denna stadigt växande bransch förväntas behovet av arbetskraft att öka med 12 procent fram till 2022.
 • Musikbranschen planerar för ytterligare en ökning av den ekonomiska tillväxten för den kommande femårsperioden med 34 procent jämfört med undersökningen från 2015 då 27 procent angavs.
 • Behovet av arbetskraft, både i form av nyanställda och praktikanter ökar med 20 respektive 33 procent medan behovet av extrapersonal och konsulter minskar med 6 procent fram till 2022.
 • Bland de vanligaste orsakerna till ökad tillväxt anges bättre distributionsformer, ökande intäkter från det digitala området, fler artister, mer musikproduktion och kapitalsatsning av de svarande. Som orsak till risker för en mindre positiv utveckling anges främst lagstiftningen för streamingmarknaden och dess utveckling i nationellt och internationellt avseende ersättningsnivåer för den strömmande musiken men även brist på finansiering eller ovillighet till risktagande.
 • Det största behovet av ökad arbetskraft fram till 2022 (12 procent) hänförs till kategorierna musikbolag (43 procent) och liveaktör/manager (40 procent), som tillsammans står för 83 procent av det ökade behovet under 2017-2022.
 • Branschen planerar nyanställningar under 2017-2018 motsvarande 9 procent jämfört med nuvarande antal sysselsatta. För perioden 2019-2022 beräknas ytterligare 10 procents ökning.
 • 39 procent (37 procent 2015) av de sysselsatta hos de svarande organisationerna är kvinnor.
 • De mest efterfrågade yrkesrollerna finns inom traditionella yrkesroller såsom administration, ekonomi och marknadsföring, men även inom digitalt/online, PR/promotion och affärsutveckling.
 • Branschkunskap är den enskilt viktigaste kompetensen vid rekryteringar, men även språkkunskaper i svenska och engelska och marknadsföring/PR och sociala medier. Detta är exakt samma kompetens som angavs som viktigast vid undersökningen 2015.
 • De absolut vanligaste sätten för rekrytering, liksom vad som angavs 2015, är kontakt inom det befintliga nätverket och rekommendation. Rekrytering genom vidareanställning av praktikanter ligger som god trea.
 • Totalt beräknas antalet kontrakterade att öka med 9 procent 2017-2018. Musiker är den typ av aktör som beräknas öka mest med 28 procent, medan låtskrivare ökar med 4 procent.
 • I faktiskt antal nya kontrakterade ökar dock artister mest och representerar över hälften av antalet, låtskrivare representerar en fjärdedel medan musikproducenter representerar 4 procent.

Läs rapporten i sin helhet här»

 
Sofia Thurn