Musiksveriges styrelse 2017

 
 

På Musiksveriges föreningsstämma den 26 april 2017 valdes den nya styrelsen för verksamhetsåret 2017. Vi har fått in två nya personer i styrelsen då Monica Ekmark, representant från Stim, samt Maria Molin Ljunggren, representant från Ifpi avgår i styrelsen. Vi tackar Monica och Maria för deras mycket uppskattade arbete i styrelsen, och hälsar våra nya styrelseledamöter välkomna.

Elisabet Widlund, vd för Musikförläggarna är representant för Stim och Anders Engström, ordförande i SOM kliver in som representant för Ifpi i styrelsen.

– Tack Maria och Monica för fint samarbete under de gångna åren och välkommen till Elisabet och Anders. Vi ser fram emot att arbeta med er i styrelsen framöver. Säger Linda Portnoff, vd Musiksverige.

I år är det Stims år i turordningen att hålla ordförandeskapet i Musiksverige och till ordförande valdes under stämman Elisabet Widlund.

– Det känns både kul och motiverande att återvända till Musiksverige. Nu med uppgiften att leda styrelsen under året. 2010-2013 var jag vd och startade upp organisationen, ett fantastiskt roligt arbete. Musiksverige fyller en helt unik funktion i rollen att samla branschen och driva de gemensamma frågorna, säger Elisabet Widlund, ordförande för Musiksverige.

Musiksveriges styrelse 2017 är:
Elisabet Widlund, ordförande (representant STIM)
Alfons Karabuda, vice ordförande (representant STIM)
Stefan Lagrell, ordinarie styrelseledamot (representant SAMI)
Jan Granvik, ordinarie styrelseledamot (representant SAMI)
Jonas Sjöström, ordinarie styrelseledamot (representant IFPI)
Ludvig Werner, ordinarie styrelseledamot (representant IFPI)
Karsten Dyhrberg Nielsen, suppleant (representant STIM)
Anders Engström, suppleant (representant IFPI)
Vakant plats, suppleant (representant SAMI)

 
Sofia Thurn