Musikbranschen i siffror – statistik för 2009–2014

Den svenska musikmarknaden omsatte nära 8,2 miljarder kronor 2014, vilket innebär en ökning med cirka fem procent från 2013. Sedan vi började arbetet med musikbranschens ekonomiska rapport har kurvan på omsättningen gått uppåt. Vi kan nu se att branschen sedan 2009 har ökat med hela 25 procent och konsertintäkterna fortsätter att vara den största delen av de totala intäkterna.

Men det finns fortfarande utmaningar för branschen, och i framtiden behöver vi säkerhetställa att både intäkter och kompetens stannar kvar i Sverige för att den positiva kurvan ska kunna fortsätta visa på uppgång.

Vi har också i år för första gången kunnat utläsa hur intäktsfördelningen ser ut för en del av musikbranschen. Siffrorna visar att ungefär 70 procent av musikbranschens intäkter på konsertområdet omsätts av tre procent av företagen. Det finns med andra ord fortfarande ett stort behov av stöd till musikbranschen för att säkra bredd och mångfald i musiken, där bredden i musiken kan fortsätta skapa grunden för det musikliv och de framgångar vi har idag.

Läs rapporten i sin helhet här»

RapporterSofia Thurn