Rundabordssamtal om illegala tjänster på kulturområdet

Musiksverige deltog förra veckan vid ett uppföljande rundabordssamtal på Kulturdepartementet där diskussionerna fortsatte om hur hela näringskedjan för de kulturella och kreativa näringarna vid sidan av lagstiftningen kan arbeta för att stärka kulturens förutsättningar och försvåra för dem som tjänar pengar på att illegalt sprida exempelvis musik, filmer eller böcker.

Den politiska närvaron visade på bred uppslutning från flera politikområden, däribland näring, kultur, UD, justitie samt IT, bostad och stadsutveckling.

Kulturministern avrapporterade från de enskilda samtal som hon haft med samtliga runt bordet och meddelade att alla var villiga att fortsätta delta i arbetet även om några som ”varit med förr” var skeptiska. Hon presenterade därefter ett förslag på hur arbetet med att ta fram en målsättning skulle fortlöpa i en mindre arbetsgrupp. Gruppen ska vara igång senast den 1:a mars. Skarpa åtgärder ska samlas in och presenteras senast den 1: a juni och innan dess ska ett stormöte äga rum där hela gruppen ska samlas runt bordet på Kulturdepartementet igen. Den mindre gruppens arbete kommer att ledas av en person som kommer att meddelas senare.

Sofia Thurn