Så här ser det ut

Sedan hösten 2017 har Musiksverige ett nytt uppdrag. Vi ska verka för en jämställd musikbransch utan utrymme för kränkningar, sexuella trakasserier eller övergrepp. Musiksverige arbetar nu fram en konkret handlingsplan för det nya uppdraget som inom kort offentliggörs. Vi har nedan sammanställt statistik som visar hur fördelning ser ut i musikbranschen, samt sammanställt de projekt och organisationer som verkar för en jämställd musikbransch. Statistiken från 2015 visar att andelen kvinnor på styrelsepositioner var ungefär 30 procent, en siffra som inte har förändrats sedan 2007. Andelen personer med utrikes bakgrund på styrelsepositioner var ungefär 10 procent och har varit oförändrad sedan vi började mäta. Läs mer om Musiksveriges nya uppdrag här.

 
Musikbranschen_Styrelse_WEBB.png
 
 
Musikbranschen_VD_WEBB.png

Statistiken är inhämtad från SCB för åren mellan 2007 och 2015 och visar andelen kvinnor och män på vd- och styrelsepositioner samt andel svenskar med inrikes bakgrund och utrikes bakgrund på vd- och styrelsepositioner. Statistiken visar att kvinnor och svenskar med utrikes bakgrund är dåligt representerade på maktpositioner i musikbranschen. Statistiken visar på en väldigt liten förändring över tid.*

Mer statistik och information om det projekt som Musiksverige arbetade med under 2017 för jämställdhet och förändring i musikbranschen kan du läsa här.

*)
• Könsfördelningsstatistiken från SCB visar enbart könen kvinna/man
• Med inrikes bakgrund menas en person som är inrikes född med båda föräldrar födda inrikes
• Med utrikes bakgrund menas en person som är utrikes född, är inrikes född med båda föräldrar födda utrikes, eller är inrikes född med en förälder född inrikes och en förälder född utrikes.

 
 
 

projekt för jämställdhet just nu

Som genomförs av Musiksveriges medlemsorganisationer

 

Musikerförbundets nätverk för utsatta frilansare
För att skapa ett starkare stöd för de som känner sig utsatta och se över hur vi kan jobba preventivt mot sexuella kränkningar, trakasserier och könsdiskriminering har vi startat ett nätverk för frilansare och andra som vill bekämpa problemen.

Handlingsplan mot sexism
Nordens samlade musikerförbund (NMU) och British Musicians’ Union sammanträdde i Stockholm i november 2017. Under mötet enades man om en handlingsplan för att motverka bristande jämställdhet och sexuella trakasserier i musikbranschen.

Läs mer här.

Kontaktpersoner
elise.johansson@musikerforbundet.se
mattias.qvarsell@musikerforbundet.se

JAMSTALLT-4.png

JAMSTÄLLT-1.png

Equalizer Project
Jämställdhetsarbete på initiativ av Musikförläggarna tillsammans med Spotify och MXM för att fler låtskrivare och producenter som är kvinnor ska nå världstoppen. Arbetet består av nätverk, seminarium och en podcast.

Läs mer här.

ECSA Gender Gender Working Group
SKAP har varit drivande i att få alla Europas musikskapare att skriva under ett gemensamt uttalande mot sexuella trakasserier. Uttalandet finns att läsa här.

Referensgrupp av kvinnliga musikskapare
SKAP jobbar med en referensgrupp av kvinnliga musikskapare. Syftet med referensgruppen är att ta fram konkreta exempel, till exempel i avtalssituationer eller i inspelningsstudion, som är extra utsatta för kvinnor i deras yrkesutövande. Utifrån referensgruppens slutsatser kommer SKAP sedan ta fram konkreta förslag på hur branschen kan förbättras, och även exempel på samt exempel på 'best practices'.

SKAP har även inlett ett samarbete med Upfront Producer Network för att lyfta kvinnor, icke-binära och transpersoner inom producentyrket.

För mer info, kontakta:
Gilda Romero, kommunikationschef, SKAP: gilda.romero@skap.se

Stim arbetar brett för jämställdhet
Stim arbetar aktivt för ökad jämställdhet i musikbranschen, bland annat genom sitt musikfrämjande uppdrag att stötta återväxt och mångfald i svenskt musikliv.

Via sitt stöd till musikskapare, organisationer och projekt via Nämnden för musikalisk mångfald och upphovsrätt, Stims Promotionnämd och egna stipendier, skapas förutsättningar för ett aktivt jämställdhetsarbete i branschen. Stim samarbetar även aktivt med andra aktörer och är bland annat partner i Stockholm Songwriting Camp, ett initiativ för att stötta låtskrivare där jämställdhet och mångfald är centralt. 

För mer info, kontakta:
Eleonor Otterdahl, Communications Director, eleonor.otterdahl@stim.se


JAMSTALLT-3.png

Rapporteringstjänst - musikbolag & musikförlag
Ifpi Sverige, SOM och Musikförläggarna har anlitat jämställdhetsbyrån Management by Kerstin för att samla upp rapportering kring kränkningar, sexuella trakasserier och övergrepp i branschen. .

 • Arbetar du på bolag som är medlem i ifpi Sverige?
  Lämna din rapport här och läsa mer om tjänsten.
   
 • Arbetar du på bolag som är medlem i SOM?
  Lämna din rapport här och läs mer om tjänsten.
   
 • Arbetar du på förlag som är medlem i Musikförläggarna?
  Lämna din rapport här och läs mer om tjänsten.

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och ingenting förs vidare utan ditt samtycke.

Supporttjänst för jämställdhet - musikförlag
Tjänsten är öppen för både anställda och chefer på musikförlagen. Till supporttjänsten kan man ringa om man till exempel undrar över hur man kan förebygga en ojämställd möteskultur på arbetsplatsen, om man vill jobba med sitt ledarskap eller ha råd kring hur man kan hantera sexuella trakasserier. Vägledning för hur en jämställdhetspolicy ska skrivas, hur den ska implementeras och efterlevas på bästa sätt är andra exempel på vad supporttjänsten kan hjälpa till med.

Mer info och kontakt här.

För förlag erbjuds även:

 • Utbildningar för förlagschefer om jämställdhetsarbete, normkritik och arbetsrätt.
 • Seminarium för chefer och medarbetare om arbetsrätt med fokus på jämställdhet och att motverka sexuella trakasserier.
 • Individuellt stöd till förlagschefer i hur de motverkar sexuella trakasserier, driver förändringsarbete samt kommunikationsstöd.

Kontakt: Musikförläggarna


Ännu mer jämställdhet!

Tack vare organisationer och nätverk utanför Musiksveriges medlemsorganisationer, som jobbar främst med att förändra ojämställda strukturer i musikbranschen.

 
JAMSTALLT-2.png

EQ Loves Music
Ett Göteborgsbaserat initiativ för att lyfta professionellt arbetande musikproducenter och låtskrivare.

IMPRA
Föreningens syfte är främst att stödja och främja kvinnliga musiker som arbetar med improvisation oavsett genre.

Jämställd Festival
Jämställd festival är ett initiativ som arbetar för att Sveriges festivalscener ska bli jämställda.

Keychange
En kollektiv kraftsamling av non profitorganisationer och showcasefestivaler i sju länder för att under 2017-2018 öka jämställdheten i musikbranschen.

KVAST
En ideell förening –  idéforum och samtalspartner för frågor rörande kvinnor och ny musik.

Make Equal Music
Föreläsning, workshop eller utbildning för att hitta verktyg som behövs för att skapa en musikscen/verksamhet fri från diskriminering.

Musikmakarna X Equality
På initiativ av Musikmakarna har alla organisationer och nätverk som arbetar med jämställdhet i branschen samlats kring hur vi kan arbeta med dessa frågor framöver.

Nätverket 50/50
Nätverket 50/50 är ett nationellt nät av organisationer som verkar för balans och jämställdhet på och runt musikscenen i Sverige.

Oda Studios
Oda Studios är ett separatistisk kollektiv som samlar och lyfter kvinnor och transpersoner inom komposition och musikproduktion.

Podium Kulturförening
Podium är en förening som vill inspirera personer som identifierar sig som kvinnor, icke-binära och transpersoner att ta plats med sitt kreativa uttryck.

Popkollo
Popkollo är ett musikläger som riktar sig till alla tjejer och transpersoner som älskar musik!

Studiefrämjandet
Studiefrämjandet har sedan flera år tillbaka en strategisk plan för att öka jämställdheten i musiken.

Studio XX
Studio XX ämnar att samla låtskrivare och producenter för att arbeta i en studiomiljö med målet att öka jämställdheten och representationen av kvinnliga upphovsmän i en mansdominerad bransch.

Upfront Producer Network
Upfront Producet Network är ett nätverk för musikproducenter som identifierar sig som kvinnor, transpersoner eller ickebinära.

Vem kan bli producent?
Verksamhet och en mötesplats för tjejer och transpersoner aktiva inom musikproduktion. Syftet med Vem kan bli producent är att förändra normer kring teknik och teknikanvändande.

Vill din organisation som jobbar med jämställdhet i musikbranschen vara listad? Skriv till oss på info@musiksverige.org